Hệ thống quản lý tên miền

Khi sử dụng hệ thống của chúng tôi, bạn có thể :

  • Quản lý các tên miền riêng biệt hoặc nhiều tên miền trong một tài khoản.
  • Thay đổi các bản ghi A, MX, NS, CNAME, ...
  • Thông tin thời hạn đăng ký/hết hạn tên miền.
  • Số cấp phát của tên miền.
  • Có thể đăng nhập bằng tên tài khoản hoặc tên miền với mật khẩu tương ứng.
  • ...

Mời quí khách đăng nhập bằng tài khoản của mình:

* Tài khoản / Tên miền:
Mật khẩu :

*Chưa có tài khoản ? Hãy liên hệ với chúng tôi info@dichvu-tenmien.com..